Consultanță și concept amenajare

Consultanță

În faza de consultanta analizam terenul și construcțiile existente în vederea realizării investiției viitoare.
Evaluăm riscurile și problemele care pot să apără pe parcurs și studiile necesare realizării proiectului, astfel încât beneficiarul să poată lua o decizie informată.

Stabilire temă de proiectare 

Tema de proiectare este documentul scris care sintetizează și rezumă scopul proiectului, date de amplasament, restricții cunoscute, estimare suprafețe, nevoi, dorințe, vise, etapele și fazele proiectului. O dată cu clarificarea acestei etape se poate trece la faza următoare de creionare a  conceptului.

Simulări 3D Fotorealiste și VR
Proiect tehnic

Concept Arhitectură

Faza de concept de arhitectură este pasul prin care trecem de la idei, la piese concrete materializare prin schițe, scheme, desene, perspective, astfel încât să obținem cea mai bună soluție pentru tema de proiectare. Este cea mai creativă și mai importantă fază a proiectului. Practic în această etapă se pun bezele proiectului care se va dezvolta mai departe.

DTAC/DTAD – Documentație Tehnică pentru Autorizația de Construire/Demolare

Documentația Tehnică pentru Autorizarea de Construire reprezintă suma tuturor studiilor necesare în vederea construirii. Prin certificatul de urbanism se solicită o serie de avize și proiecte, taxe aferente. Când toate avizele, acordurile sunt obținute și proiectele de specialitate (arhitectură, structură, instalații) sunt finalizate se poate depune la autoritatea competentă (Primăria, Consiliul Județean, etc.) dosarul complet în vederea obținerii permisiunii de a construi. 

Consiliere achiziții
Management de proiect

Proiecte Tehnice & Detalii de execuție - PT-DE

Proiectele Tehnice și Detaliile de Execuție sunt formate din toate piesele detaliate necesare în vederea construirii, conține atât parte scrisă, cât și partea desenată. Dacă în cazul documentației în vederea construirii se prezintă un rezumat al proiectului, în această fază se elaborează piesele necesare pentru șantier: planuri trasare, stratificații plăci, pereți, acoperiș, planuri de armare, planuri de instalații detaliate, stereotomii (poziționarea finisajelor și a diferitelor tipuri de materiale), tablou tâmplărie, liste de cantități în vederea ofertării, etc.

Asistență tehnică

În etapa de șantier oferim asistență tehnică, explicăm proiectul, anticipăm eventuale probleme, oferim sprijinul necesar în execuție, adaptăm soluțiile dacă este cazul, alegem dintre mostrele de materiale. Urmărirea respectării proiectului în timpul șantierului este esențială pentru o calitate cât mai bună a proiectului.

Proiectare gradini si spatii verzi